Protivpožarna zaštita

U zgradama i građevinskim objektima koriste se aktivna i pasivna protivpožarna zaštita.protivpozarna zastita Aktivna zaštita od požara uključuje sisteme za automatsku detekciju i gašenje požara, dok je glavna svrha pasivne zaštite od požara pokušaj suzbijanja požara ili usporavanje njihovog širenja. Cilj sistema za zaštitu od požara je održavanje temperature građevinskog dela (čelični konstrukcijski element, električna instalacija) ispod kritične temperature tokom požara, ali je takođe i usmerena na ograničavanje širenja vatre izvan požarnog odeljenja u određenom vremenskom periodu.

  • Aktivna zaštita od požara zahteva preduzimanje radnji za otkrivanje i upozoravanje, zaustavljanje ili suzbijanje požara. To može uključivati osobu koja preduzima ručne radnje, kao što je upotreba prenosivog aparata za gašenje požara. S druge strane, ovo može biti detektor dima koji aktivira alarm ili automatsku prskalicu. Automatizovani ili digitalni sistemi takođe se smatraju aktivnim oblicima zaštite od požara.(protivpožarni alarmi, prskalice, ventilacija, hidranti, protivpožarni aparati i sl.)
  • Pasivna zaštita od požara vitalna je komponenta svake strategije zaštite od požara. Ugrađena je u strukturu zgrade kako bi zaštitili živote ljudi i ograničila finansijski uticaj oštećenja zgrada i njihove unutrašnjosti. To čini tako što:

- Ograničavanje širenja vatre i dima u delu zgrade koji je zahvaćen požarom,
- Zaštita ruta za bekstvo,
- Zaštita građevinske konstrukcije čime se osigurava njena održivost i umanjuje eventualna šteta od vatre.

 

Belchem MGI d.o.o

PIB:105329982

MB: 20360305

Adresa: Đure Kurepe 1, 11080, Zemun

e-mail: office@flamex.rs

tel: 063/22-444-6

tel: 011/4039-366

Identifikacija firme:

VATROOTPORNOST NA 120’ ZA SVE PROFILE I FAKTORE PRESEKA

Protivpožarna zaštita stambenih objekata

Protivpožarna zaštita firme