Popravka premaza – opšte preporuke

  • Oštećenja čija je površina veća od 7cm2 treba peskariti do i pripremiti podlogu kao za primarno nanošenje
  • Manja oštećenja (manja od 7cm2 – izložen goli čelik) mogu se mehanički očistiti brušenjem abrazivom minimalno do standarda s profilom grube površine.
  • Mala oštećenja površine premaza koja su manja od 5cm2 mogu se popraviti brušenjem abrazivom ili ako se površina učini hrapavom.

Naležuće zone uz oštećenu oblast treba zaštititi u dužini od minimalno 200mm a susedne oblasti treba da budu pokrivene, tako da tokom procesa popravke ne dođe do nanošenja novog sloja premaza preko delova koji nisu oštećeni. Tokom popravke FLAMEX, protivpožarni premaz se ne sme nanositi preko oblasti koje su zaštićene završnim premazom.

Napomena

Ova procedura popravke odnosi se na sledeće oblasti:

  • Oblasti s mehaničkim oštećenjima usled drugih radova
  • Oštećenja nastala varenjem
  • Oštećenja premaza nastala usled varenja dodatnih čeličnih elemenata
  • Bilo koje drugo oštećenje koje dovodi do ogoljenja čelika
  • Površinska oštećenja FLAMEX
  • Oštećenja izazvana visokom vlažnošću, vodom, zarobljenim vazduhom, itd. što rezultuje pojavom mehurića

Oštećenje samo završnog premaza

Ako je oštećen samo završni premaz, onda uklonite labave oštećene delove premaza i ugladite grube ivice. Osigurajte da površina bude čvrsta, suva i bez prljavštine pre početka nanošenja preporučene / projektovane debljine suvog filma završnog premaza.

1.1. Buduće provere i održavanje

Protivpožarne karakteristike intumescentnih sistema biće u funkciji sve dok je očuvan integrit premaza i nema znakova propadanja materijala. Trebalo bi sprovoditi regularne provere protivpožarnog sistema. Sva oštećena područja, defekti itd. moraju biti popravljeni u skladu s gore navedenim preporukama. Intervali provere projekta bi trebalo da budu navedeni u specifikaciji. Uobičajeno je da se provere sprovode na svake dve godine nakon projektovanog radnog veka/trajnosti materijala (napomena: trajnost se odnosti na određene uslove izloženosti i specifična je za svaki projekat).

Vanredne intervencije održavanja, npr. u slučaju oštećenja protivpožarnog sistema usled mehaničkog uticaja, adsorpcije vode, dobrovoljnog ukljanjanja, itd., moraju se izvesti odmah. Kada je potrebno, završni premaz mora se održavati u vidu kontinuiranog filma da bi štitio FLAMEX od uticaja okruženja. Međutim, formiranje preterane debljine završnog premaza može biti štetno za protivpožarni sistem i treba ga izbegavati. Kao smernica, preporučuje se nanošenje maksimalno tri sloja završnog premaza, pri čemu debljina suvog filma svakog sloja iznosi 20 mikrona (ukupna debljine ne sme da prekorači 70 mikrona, bez obzira na to koliko se slojeva završnog premaza nanosi).