Gradilište – uslovi za nanošenje PP

Pre nanošenja PP FLAMEX izvođač radova treba da obezbedi određene uslove za kvalitetno nanošenje efikasan i bezbedan rad.

Opšti uslovi koje treba obezbediti bili bi:

  • odgovarajuće napajanje el. energijom opreme i osvetljenja
  • ventilacija objekta
  • odgovarajuće mere zaštite na radu i sredstva zaštite (skele, oprema za rad na visini, šlemovi i sl.)
  • utvrđena procedura za odlaganje otpada
  • obezbeđenje opreme za mašinsko i ručno nanošenje PP

Potrebno je imati na umu da je FLAMEX ekspandirajući(reaktivni) premaz na vodenoj bazi i da takvi premazi zahtevaju složenije mere rukovanja i skladištenja u odnosu na druge permaze. Ovakvi premazi osetljivi na vlagu i moraju se zaštititi od:

  • visoke vlažnosti,
  • kiše i
  • kondenzacije vode (prilikom manipulacije na gradilištu)

Prostor u kom se izvode radovi

Prisustvo vode dovodi do promene karakteristika proizvoda što se reperkutuje na performanse prilikom nanošenja i formiranja filma (prekomerno razlivanje i stvaranje mehura u filmu premaza).

Prilikom izvođenja nanošenja potrebno je voditi evidenciju (dva puta u toku radnog dana) o uslovima u kojima se nanošenje odvijalo tj potrebno je merenje T i vlažnosti prostora u kome se vrši nanošenje PP.

Temperatura okolnog prostora treba da bude između 10 i 35ºC

Relativna vlažnost vazduha ne sme da pređe 80%.

Podloga

Podloga za nanošenje PP mora biti suva i temperatura na njenoj površini uvek mora biti minimalno 3°C iznad temperature tačke rose. Iskustvo govori da se nanošenje ne bi trebalo izvoditi u uslovima koji se pogoršavaju odnosno ako:

  • temperatura počinje da se snižava i ako je očigledno da će pasti ispod 10ºC
  • relativna vlažnost raste a Topada (uslovi za kondenzaciju vlage na površini čelika)

Sušenje

Sušenje PP premaza FLAMEX predstavlja proces očvršćavanja mokrog filma u toku kog rastvarač premaza (voda) isparava u okolni vazduh. Ukoliko je okolni vazduh suv i više temperature jasno je da će proces sušenja biti brži u odnosu na slučaj kada je okolni vazduh vlažan i njegova temperatura niža. Okolni vazduh će prihvatati vlagu iz premaza do granice svog zasićenja na datoj temperaturi. Zato je veoma važno da postoji strujanje vazduha oko površina koje se suše. Prinudno strujanje vazduha i dobra ventilacija se uvek prednosti kada je reč o sušenju i ako je moguće potrebno je obezbediti uslove protoka vazduha prinudnim putem. Čak i vazduh više relativne vlažnosti omogućiće sušenje ukoliko postoji prinudna ventilacija jer se na ovaj način sprečava kontakt zasićenog vazduha sa površinama filma koje se suše.

Nanošenje

Površina na koju se nanosi premaz mora biti suva – bez kondenzacije. Debiljina suvog filma koju treba naneti određena je pre početka radova i zavisi od stepena zaštite koju treba ostvariti i vrste profila koji se štiti. Pre početka nanošenja PP premaza FLAMEX potrebno je izmeriti debljinu prajmera. Uputno je na probnoj površini pre početka radova naneti premaz i usaglasiti se sa investitorom o kvalitetu završnog suvog filma (površine).