Opšte informacije

Protivpožarni premaz FLAMEX koji prozivodi BELCHEM MGI doo, je vodorastvorni ekspandirajući premaz. Proizvod je pripremljen za upotrebu i koristi se bez rastvaranja. Ekološki je i ne sadrži halogene elemente. Ima odloženu adheziju i formira čvrst film. Materijal je sertifikovan na Institutu IMS Beograd na vreme za štite od požara na 30. 35. 60, 90 i 120 minuta.
PP premaz FLAMEX ne može biti ugrožen pod dejstovom hemijski agresivne okoline ili u uslovima velike vlažnosti.

FLAMEX se posebno preporučuje za primenu u prostorima gde premazi na bazi rastvarača ugrožavaju životnu sredinu kao što su:

  • bolnicama i drugim zdravstvenim ustnovama
  • školama
  • javnim objektima i
  • drugim objektima od javnog značaja.