Flamex

Opšte informacije

Flamex – ekspandirajući protivpožarni premaz koristi se kao najvažniji element sistema za zaštitu metalnih površina od dejstva požara. Ceo sistem zaštite podrazumeva nanošenje tri sloja zaštite:

  • osnovni ili primarni sloj – čini ga antikorozivni premaz (prajmer)Protivpožarni premaz
  • srednji ili međusloj – čini ga ekspandirajući protivpožarni premaz
  • završni sloj – čini ga dekorativni premaz

Osnovni sloj

Funkcija primarnog sloja premaza kod protivpožarne zaštite čelika je veoma važna za dalje obezbeđivanje čelika od požara. Preporučujemo korišćenje Flamex prajmera ili kompatibilnih osnovnih premaza. Ukoliko na čeliku postoji prethodna zaštita, potrebno je konsultovati tehnički servis proizvođača za dalji savet pre nanošenja sredjneg ekspandirajućeg sloja.

Protivpožarni premaz - međusloj

Protivpožarni ekspandirajući međusloj sadrži termoreaktivne komponente koje prilikom izlaganja plamenu relativno niske temperature ( ≥ 170 °C) iniciraju hemijsku reakciju u samom premazu. Prilikom hemijske reakcije dolazi do izdvajanja gasova koji su inicijator brzog širenja međusloja tj. ekspandiranja premaza. Ukupan rezultat hemijske reakcije je formiranje termoizolacionog sloja koji štiti metalnu površinu zahvaćenu plamenom u periodu od 30,60 i 90 minuta. Prilikom ekspandiranja protivpožarnog premaza ne dolazi do emisije halogenih elemenata.

Završni premaz

Primarna uloga završnog premaza je zaštita međusloja od uticaja vlage i atmosferalija. Sekundarna uloga je dekorativna i on se može izrađivati u različitim nijansama po RAL karti.

Završni premaz mora biti kompatibilan sa ekspandirajućim premazom.

Pri izboru potrebno je konsultovati tehnički servis proizvođača za preporuku.

Protivpožarni premaz - opšte fizičko-hemijske karakteristike

  • izgled: bela neprozirna tečnost viskozitet mPa*s (Brookfield 5/20): 11 000 - 17 000.
  • pH: 8,00 - 9,00.
  • gustina, g/cm3: 1,25 – 1,45.
  • sadržaj VOC, g/l: < 20.
  • sadržaj čvrstih, % na 105 °C : 65 do 70.
  • vreme sušenja, č (na 20°C): do 5.

Pakovanje

primarna ambalaža: plastična kanta sa širokim poklopcem, netto 25 kg.

Skladištenje

proizvod se skladišti u originalnoj ambalaži u prostoru zaštićenom od atmosferalija na temperaturi od +5 °C do 35 °C.

Rok trajanja

Rok trajanja do 12 meseci.

Transport

transportne oznake: roba nije ADR.

Rukovanje

Prilikom rukovanja koristiti zaštitne rukavice i zaštitne naočare. Upotreba maske za zaštitu disajnih organa nije obavezna ali se preporučuje. Preporučuje se primena mera opreznosti za slabo bazne hemikalije.

Napomena

Informacije iznete u ovom tehničkom listu predstavljaju saznanja proizvođača koja se iznose u najboljoj nameri da se korisnicima olakša primena i rukovanje. Za detaljnija uputstva koristiti uputstvo za primenu, sigurnosni list kao i preporuke proizvođača.