Protivpožarne boje

Pojam POŽAR podrazumeva nekontrolisano gorenje čijom se vatrom ugrožavaju materijalne vrednosti i ljudski životi. Dugo se smatralo da je primena čelika kao nosećih konstrukcija mnogo nepovoljnija od armiranobetonskih konstrukcija.

Savremenim metodama mogu se postići visoki zahtevi u pogledu požarne otpornosti čeličnih konstrukcija. Izbor sistema požarne sigurnosti zavisi od verovatnoće pojave požara.
Zahtevana požarna otpornost za čelične konstrukcije predstavljena je u jedinici vremena – 15, 30, 45, 60, 90 i 120’.

Požarna otpornost čeličnog elementa zavisi od njegovog faktora preseka. Elementi sa nižim faktorom preseka se zagrevaju sporije, što zahteva manje izolacije za postizanje iste požarne otpornosti, i obrnuto.

Čelični elementi sa visokim faktorom preseka se zagrevaju mnogo brže pa se debljina izolacije (izražena u mikronima) srazmerno faktoru preseka povećava.