Teškoće u radu-uzroci-preporuke za rešavanje

Proizvod ne prijanja za podlogu

 • Nekompatibilan prajmer, previse ili premalo osušen
 • Temperatura, vlažnost, tačka rose i kondezacija izvan specifikacije
 • Previše materijala naneto u jednom sloju
 • Zaprljanost podloge
 • Proizvod je previse razređen
 • Prethodni sloj nije osušen

Mehurići u premazu

 • Prajmer je zaprljan ili nije kompatibilan
 • FLAMEX je nanet pre nego što je prajmer potpuno osušen
 • Temperatura podloge je previsoka
 • Pritisak prskanja je previsok ili je pištolj previše blizu površini podloge
 • Nanošenje valjkom je previše energično/snažno
 • Proizvod je previše razređen
 • Oprema nije čista
 • Temperatura, vlažnost, tačka rose i kondenzacija izvan specifikacije

Sporo vreme sušenja

 • Temperatura i vlažnost izvan specifikovanih granica
 • Materijal se nanosi u slojevima prevelike debljine
 • Proizvod je previše razređen
 • Završni premaz je nanet prerano, prethodni sloj nije osušen
 • Dodatni sloj FLAMEX nanet je prerano, prethodni sloj nije dovoljno osušen

Gubitak adhezije

 • Oštećenje prouzrokovano vodom npr. izloženost neodgovarajućim vremenskim uslovima
 • Zarobljena kondenzacija
 • Proizvod je nanet preko nekompatibilne površine ili prajmera
 • Zaprljanost podloge ili proizvoda
 • Temperatura, vlažnost, tačka rose i kondenzacija izvan specifikacije

Proizvod ne prska ili ne protiče

 • Proverite vrh opreme, pritisak, blokade, prečnik/dužinu creva
 • Oprema možda nije čista
 • Proizvod je previse hladan
 • Rok trajanja proizvoda je istekao
 • Ambalaža je predugo stajala otvorena
 • Materijal nije adekvatno promešan pre upotrebe
 • Filteri su ostavljeni na mestu

Skladištenje

FLAMEX se mora skladištiti na temperaturama između 5°C i 35°C. Kontejnere treba skladištiti u suvom, hladnom i dobro ventilisanom prostoru, a daleko od direktnog sunčevog zračenja, izvora toplote i plamena. Kontejneri moraju da budu čvrsto zatvoreni. Proizvod tokom skladištenja i transporta mora biti zaštićen od srmzavanja. Proizvod treba skladištiti u skladu s nacionalnim propisima.

Rok trajanja proizvoda u originalnom pakovanju na temperaturi od 20°C je 18 meseci od datuma proizvodnje, a nakon toga može biti ponovo proveren.Rok trajanja proizvoda je period od datuma proizvodnje u toku koga proizvod zadržava svoj fizički integritet, ostaje u okviru specifikovanih granica, i ostaje pogodan za predviđenu upotrebu. Opšti preduslov je da je materijal skladišten u specifikovanim uslovima okruženja.

Varijacije boje

Neke manje varijacije boje mogu se javiti od šarže do šarže. Neki premazi koji se koriste kao završni sloj mogu izbledeti i karbonizovati se tokom vremena ukoliko su izloženi sunčevoj svetlosti ili klimatskim uticajima. Premazi koji su projektovani za rad na visokim temperaturama mogu pretrpeti promenu boje bez uticaja na performanse.

Zdravstvene i bezbednosne mere

Odgovarajuće mere predostrožnosti:

Tokom nanošenja i sušenja obezbedite lokalno odsisavanje ili opštu ventilaciju prostorije. Nemojte jesti, piti ili pušiti kada upotrebljavate proizvod.

Zaštita ruku:

Upotrebljavajte hemijski otporne, nepropustljive rukavice. Nakon upotrebe operite ruke.

Zaštita očiju:

Upotrebljavajte zaštitne naočare jer je moguće prskanje proizvoda.

Zaštita kože i tela:

Nosite zaštitnu vodonepropusnu odeću i obuću.

Zaštita disajnih organa:

Respirator

Mere prve pomoći nakon udisanja:

Izvedite osobu na svež vazduh i držite je u položaju pogodnom za disanje. Ako osoba izgleda kao da ima otežano disanje ili iritaciju respiratornih organa, potražite medicinsku pomoć. Ako se ne osećate dobro, zatražite savet lekara.

Mere prve pomoći nakon kontakta s kožom:

Skinite zaprljanu odeću. Operite kožu blagim sapunom i vodom. Ako se javi iritacija kože: zatražite medicinsku pomoć. Operite zaprljanu odeću pre ponovne upotrebe.

Mere prve pomoći nakon kontakta sa očima:

Nemojte trljati oči. Ispirajte oči vodom najmanje 15 minuta. Ako iritacija ili zapaljenje očiju potraje, zatražite pomoć lekara.

Mere prve pomoći nakon gutanja:

Isperite usta temeljno, popijte dosta vode. Ako simptomi potraju, konsultujte lekara.

Bezbednosni list je dostupan na zahtev.